VinWin
Go88

Chính Sách Quyền Riêng Tư

GIỚI THIỆU

Là một cổng thông tin chất lượng hàng đầu, Gamebaidoithuong.vn luôn muốn độc giả có được trải nghiệm hoàn hảo. Muốn làm được điều đó, chúng tôi cần phải nắm rõ nhu cầu thói quen của người chơi để có thể đưa ra những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ quyền riêng tư cũng như bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi kiểm soát hay xử lý. Chính sách quyền riêng tư này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về phương thức bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến những hoạt động tương tác của chúng tôi với bạn trên internet.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này, đồng thời thỉnh thoảng truy cập lại để xem xét những thay đổi có thể đã thực hiện. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi, chỉnh sửa Chính sách quyền riêng tư này bất cứ khi nào. Những điều khoản sử đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đã nếu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.

ĐỊNH NGHĨA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân ở đây được hiểu là bất kỳ một thông tin nào đó được cung cấp cho công ty của chúng tôi có thể sử dụng để nhận dạng một cá nhân. Chẳng hạn như các thông tin về Họ tên, Địa chỉ nhà, Số điện thoại hay Địa chỉ email,... hay bất kỳ thông tin nào khác nhận dạng duy nhất mỗi cá nhân đó.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi gamebaidoithuong.vn nhận được những thông tin người dùng qua internet thì chúng tôi luôn tuân theo nguyên tắc cơ bản đó là các thông tin này được cung cấp một cách tự nguyện. Bên công ty chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết nhằm hoàn thành mục đích của mình, và mục đích đó cũng sẽ được công bố một cách rõ ràng. Nếu như bạn không muốn đăng ký hay cung cấp thông tin thì có thể từ chối. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người chơi. Đối với những trường hợp này, bạn sẽ không thể truy cập vào các dịch vụ mà bên chúng tôi cung cấp thông qua những trang web của chúng tôi.

MỤC ĐÍCH VÀ GIỚI HẠN TRONG VIỆC SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Gamebaidoithuong.vn luôn công khai mục đích của việc thu thập các thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ công khai phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập các thông tin trong giới hạn thích hợp. Quy tắc chung để giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân có các mục đích sau:

  • Để cung cấp những hàng hóa hay dịch vụ mà bạn mong muốn.
  • Để có thể cải tiến dịch vụ cho các bạn.
  • Để cung cấp thông tin về các hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.

QUY TẮC KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

Phía chúng tôi cam kết không tiết lộ cho bên thứ 3 bất kỳ một thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký), trừ các trường hợp như sau:

  • Bạn đã tiết lộ các thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
  • Các thông tin cá nhận của bạn sẽ được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, các bên mà chúng tôi có sự thỏa thuận tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập những thông tin cá nhân như chúng tôi đã tiết lộ. Ví dụ như hướng dẫn một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng để có thể trao giải thưởng cho bạn.
  • Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
  • Pháp luật yêu cầu tiết lộ.

SỬ DỤNG THƯ TRỰC TIẾP

Khi chưa có sự đồng ý từ phía người dùng, chúng tôi sẽ không lấy bất kỳ thông tin cá nhân nào như tên, địa chỉ email, ... của bạn để dùng cho hoạt động gửi thư trực tiếp. Trong trường hợp mà bạn đã đồng ý, cụ thể là ngay lúc đăng ký, chúng tôi sẽ có thể sử dụng email đó của bạn để gửi đến bạn những thông báo quan trọng.

THAM KHẢO CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mỗi khi bạn muốn đề cập đến các thông tin cá nhân mà phía chúng tôi đang sở hữu hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa những thông tin này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua những kênh hỏi đáp bằng quy trình đã được định sẵn bên chúng tôi. Khi đã xác minh danh tính của người dùng, xác định đúng người thì chúng tôi sẽ cấp quyền để bạn chỉnh sửa hay xóa các thông tin trong thời gian hợp lý.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mỗi khi bạn muốn kiểm tra những thông tin cá nhân của mình thì hãy liên hệ với bộ phận hỏi đáp của chúng tôi. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi với những cách thức mà bên chúng tôi đã cung cấp cho bạn khi thu thập thông tin của bạn.

Còn nếu bạn không biết nên liên hệ với ai hay cách thức để liên hệ như thế nào thì hãy sử dụng biểu mẫu câu hỏi bạn nhé!

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Gamebaidoithuong.vn luôn có những hoạt động để quản lý nghiêm ngặt với những thông tin cá nhân đã được thu thập. Hơn nữa, phía chúng tôi cũng dùng các biện pháp thích hợp để ngăn chạn việc sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi trái phép những thông tin cá nhân đó. Khi các điều khoản cụ thể được đăng lên web thì những điều khoản sử dụng đó sẽ ưu tiên áp dụng so với "Chính sách quyền riêng tư" này.

XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mỗi khi người dùng đề nghị cung cấp các ca-ta-lô hoặc khi phía chúng tôi mời người tham gia, v.v.., bạn sẽ được yêu cầu để điền đầy đủ thông tin lên trang web của chúng tôi. Phía chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn bằng những thao tác kiểm soát bảo mật dựa theo Chính sách quyền riêng tư này.

Đối với các trường hợp khác thì người dùng cứ truy cập trang web của chúng tôi mà không cần thiết phải tiết lộ danh tính.

SỬ DỤNG BỌ WEB

Bọ web được nhúng 1 số trang trên trang web của phía chúng tôi để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã truy cập. Những dữ liệu thống kê chúng tôi nhận được bằng bọ web sẽ được sử dụng để cải tiến trang web. Chẳng hạn như để quảng cáo cho các trang web mà công ty đối tác của chúng tôi vận hành có thể được hiển thị dựa theo lịch sử duyệt của bạn trên trang của chúng tôi.

SỬ DỤNG NHẬT KÝ TRUY CẬP

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi thì địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin đó sẽ được sử dụng cho việc theo dõi bạn truy cập vào web chúng tôi chứ không phải dùng để nhận dạng người dùng, ngoại trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN TẠI CÁC TRANG WEB THỨ BA

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ trường hợp nào thu thập thông tin cá nhân ở các trang web do những công ty khác vận hành được giới thiệu ở web của chúng tôi.

HIỂU BIẾT KHÁC

Phía chúng tôi luôn nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin của bạn, song chúng tôi cũng không có cách nào đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân khi mà thông tin được chuyển sang qua chúng tôi. Mỗi người dùng cần đảm bảo chịu trách nhiệm trong truyền dữ liệu an toàn. Bạn cũng nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu mỗi khi kết nối internet. Bên chúng tôi sẽ có thay đổi "Chính sách quyền riêng tư" này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này những thông tin của bạn sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang web của chúng tôi.

VinWin